Легка мова - Зміни звуків
ЗМІНИ ЗВУКІВ

Внаслідок взаємодій артикуляцій при мовленні виникають такі зміни звуків:

Асиміляція (від лат. assimilo - уподібнення) - фонетичне явище, яке полягає в уподібненні певного звука до сусіднього. Таке явище може спостерігатись між звуками однієї категорії, тобто або між голосними, або між приголосними.

Розрізняють:
прогресивну асиміляцію - коли попередній звук впливає на наступний,
регресивну асиміляцію - коли наступний звук впливає на попередній;

Як прогресивна, так і регресивна асиміляція може бути:
повною - при збігові всіх ознак, якими раніше звук відрізнявся від сусіднього,
неповною - при частковому уподібненні.

Крім того, в українській мові має місце асиміляція:
за дзвінкістю і глухістю(глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий, або навпаки): пишемо "боротьба" - вимовляємо [бород'ба]; пишемо "легко" - у вимові дзвінкий [г] уподібнюється до глухого [к] й перетворюється на парний глухий [х], вимовляємо [лехко],
за твердістю і м'якістю (попередній приголосний стає м'яким під впливом наступного): пишемо "пісня" - вимовляємо [піс'н'а], пишемо "дівчинці" - вимовляємо [дічиен'ц'і],
за місцем і способом творення (зливається або дуже наближається вимова близьких звуків): пишемо "з чого" - вимовляємо [шчого], пишемо "сердиться" - пишемо [сердиец'а].

Внаслідок уподібнення виникло подовження приголосних: сумління, дозвілля, взуття, обличчя, суддя, узбережжя.

Дисиміляція (від лат. dissimilis - несхожий) - заміна в межах слова одного із двох одна­кових щодо способу творення звуків на інший звук, відмінний щодо способу тво­рення. В українській мові це явище малопоширене та є наслідом давніх фонетичних змін. 
Наприклад:
давнє звукосполучення "кът" у сучасній мові вимовляємо як "хт" (къто>хто);
звукосполучення "чън" змінилось на "шн" (ручъник>рушник, мірочъник>мірошник), більшість українських слів такої зміни не зазнали (нічний, місячний тощо); 
при творенні вищого ступеня порівняння прикметників змінюємо "шш" та "жш" відповідно на "шч" та "жч" (висший>вишший>вищий, нижший>нижчий); 
"тт", "дт" в інфінітивах змінилося на "ст" (ведти>ветти>вести). Це явище дуже давнє, виникло в спільнослов'янську епоху;
"р" змінилося на "л" або навпаки (серебро>срібло, вельблюд>верблюд).

Спрощення в групах приголосних відбувається для уникнення збігу приголосних, важких для вимови. 
Важкий для вимови приголосний може випадати:
лише у вимові
стц, стч > [с'ц'], [шч] (пишемо невістці, невістчин, а вимовляємо [неив'іс'ц'і], [неив'ішчин]);
стськ > [с'к] (туристський > [турис':кий])
нтськ > [н'с'к] (диригентський > [диериеген'с'кий])
нтств > [нств] (агентство > [агенство])
у вимові й на письмі
стл - сл (щастя - щасливий)
стн - сн (перстень - персня)
ждн - жн (тиджень - тижневий)
здн - зн (виїзд - виїзний)
скн - сн (тиск - тиснути, але випуск - випускний, виск - вискнути, пропуск - пропускний...)
зкн - зн (брязк - брязнути)
шчк - шк (дощок - дошка)
слн - сн (масло - масний) 

ВИНЯТКИ: кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, зап'ястний, хворостняк, шістнадцять; прикметники від іменників іншомовного походження: контрастний, баластний, гіганстський, парламентський та ін.; давальний і місцевий відмінки однини іменників жіночого роду І відміни: піаністці, хустці, аспірантці.
Nota Bene
реклама
Вхід до сайта
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Післябукварик підручник 4 клас львівська говірка львівська ґвара літера ґ наголос підручник 1 клас Українська мова 2 клас підручник 3 клас підручник 5 клас підручник 6 клас Велика та мала літери в рубриках велика літера велика літера на початку цитати велика літера після двокрапки велика літера у власних назвах графічні скорочення орфографічні правила переносу підручник 2 клас правила переносу Технічні правила переносу знак наголосу іменники підручник 7 клас поділ іменників на відміни поділ іменників на групи відмінювання іменників зразки відмінювання іменників словник термінів словник-довідник словники морфеми синоніми стилістика російсько-український впевнений старт дошкільна освіта мова в дошкільному віці мовленнєвий розвиток програма розвитку дітей початкова освіта початкова школа кома український правопис мовознавчий словник мовознавчі терміни рідне слово Рідна мова

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика