Легка мова - Орфоепія
ОРФОЕПІЯ

Орфоепія (гр. orthos - правильний, прямий, epos - мова) - розділ науки про мову, який вивчає правила нормативної літературної мови.

Основні правила української орфоепії

ГОЛОСНІ
 звуки вимова приклади
 усі наголошені
 чітко й виразно
(не скорочуються, не переходять в інші звуки)
 [молоти́ти]
[зал'іта́ти]
[кише́н'а]
 [а], [і], [у]завжди в усіх позиціях чітко й виразно
 [кукуруа]
[м'іс'іjа]
[хаз'а́jін]
 [о] в більшості ненаголошених позицій відсутнє акання,
ніколи не наближається до [а]
 [моро́з]
[колоти́ти]
[коро́ва]
 [о]ненаголошений перед складом з наголошеним [у], [і]
 нечітко, 
з наближенням до [у]: у] ([уо])
 [гоулу́бка]
оужу́х]
оуб'і]
ненаголошений [е]
ненаголошений [и]
 нечітко, 
з наближенням до [и] - и]
з наближенням до [е] - е]
 [пеиро́н]
иесто́к]
еимл'а́]


ПРИГОЛОСНІ
 звуки вимова приклади
шиплячі (неподовжені) [ж], [ч], [ш], []
губні [б], [п], [в], [м], [ф]
задньоязикові [
ґ], [к], [х]
глотковий [
г]
завжди твердо,
напівпом'якшено тільки перед і;
також пом'якшуються в окремих іншомовних словах 
степ
любов
чашка 
 дзвінкі в кінці слова і перед глухими в середині словавимовляються дзвінко;
тільки глотковий [г] вимовляється як [х]
рибка - [ри́бка]
казка - [к
а́зка]
нігті - [н'іхт'і]
[в]ніколи не оглушується
на початку слова та в кінці складу чи слова вимовляється як [
 [воло́с':а]
[
ро́да]
[ма
]
 [], []неподільні, злиті звуки (африкати[ем]
[п'і
а́к]
[
в'іно́к
[д] і [ж], [д] і [з] окремі звуки - якщо належть до різних морфемпід-заголовок - [п'ідзаголо́вок]
під-жати - [п'ідж
а́ти]
під-живляти - [
п'ідживл'а́ти
 [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н] перед м'якими та і вимовляються м'якоукраїнський - [украjін'с'киj]
тіні - [т'ін'і]
[г], [ґслід розрізняти вимову цих звуків;
проривний 
[ґ] вимовляється в значно меншій кількості українських та запозичених слів
 магарич - [магари́ч]
ґанок - [ґа́нок]ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯ, МОРФЕМИ
звукосполучення вимоваприклади 
-ться, -шся в дієсловах  вимовляються як [ц':а], [c':а]сміється - [сміjе́ц':а]
дивуєшся - [див
у́c':а]
 -жся, -чся в дієсловах наказового способувимовляються як [з'с'а], [ц'c':а]обмажся - [обма́з'с'а]
морочся - [мор
о́ц'c':а]
 хввживається у власне українських словах хвіртка, хвартух
префікси роз-, без-дзвінко при повільному темпі;
глухо в швидкому темпі
[беизси́лиj]
[беи
с:и́лиj]
у прийменниках і префіксах на з перед шиплячими[з] уподібнюється до шиплячихбезжурні - [беиж:у́рні]
з жахом - [ж:
а́хом]


Nota Bene
реклама
Вхід до сайта
Статистика

Онлайн всього: 7
Гостей: 7
Користувачів: 0
Післябукварик підручник 4 клас львівська говірка львівська ґвара літера ґ наголос підручник 1 клас Українська мова 2 клас підручник 3 клас підручник 5 клас підручник 6 клас Велика та мала літери в рубриках велика літера велика літера на початку цитати велика літера після двокрапки велика літера у власних назвах графічні скорочення орфографічні правила переносу підручник 2 клас правила переносу Технічні правила переносу знак наголосу іменники підручник 7 клас поділ іменників на відміни поділ іменників на групи відмінювання іменників зразки відмінювання іменників словник термінів словник-довідник словники морфеми синоніми стилістика російсько-український впевнений старт дошкільна освіта мова в дошкільному віці мовленнєвий розвиток програма розвитку дітей початкова освіта початкова школа кома український правопис мовознавчий словник мовознавчі терміни рідне слово Рідна мова

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика