Легка мова - Літературна мова
Літературна мова - це вища форма вияву української національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови, якій властиві: багатофункціональність, унормованість, стандартність, уніфікованість, розвинена система стилів.
Вона обслуговує всі сфери діяльності суспільства (матеріально-виробничу, деражвну діяльність, культуру, радіо і телебачення, пресу, освіту, науку, художню літературу, побут людей); є засобом вираження національної культури, національної самосвідомості українців.

Найголовніша ознака літературної мови - це її унормованість.

Норма літературної мови - це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному й писемному мовленні.

Норми літературної мовиРегулюють правильністьПриклади
Орфоепічнівимови звуків, звукосполучень, наголошення слів[веидец':а], [ноушу], [іиноді], позаочі, добродій
Орфографічнінаписання слівпів'яблука, пів-Європи; бриньчати, деренчати
Лексичнівживання слів у властивих їм значеннях, правильне поєднання слівбудь-яке (любе) питання, наступна (слідуюча) зупинка
Граматичнітворення слів, уживання форм слів, побудови слів і реченьпо містах і селах (містам і селам), згідно з наказом (згідно наказу), (самий) найбільший
Стилістичнівикористання мовних засобів, властивих даному стилюСеред проблем, якими займається колектив, чільне місце займає посідає...
Пунктуаційнівживання розділових знаківЦе, може, й так, а може, й ні.

Nota Bene
реклама
Вхід до сайта
Статистика

Онлайн всього: 8
Гостей: 8
Користувачів: 0
Післябукварик підручник 4 клас львівська говірка львівська ґвара літера ґ наголос підручник 1 клас Українська мова 2 клас підручник 3 клас підручник 5 клас підручник 6 клас Велика та мала літери в рубриках велика літера велика літера на початку цитати велика літера після двокрапки велика літера у власних назвах графічні скорочення орфографічні правила переносу підручник 2 клас правила переносу Технічні правила переносу знак наголосу іменники підручник 7 клас поділ іменників на відміни поділ іменників на групи відмінювання іменників зразки відмінювання іменників словник термінів словник-довідник словники морфеми синоніми стилістика російсько-український впевнений старт дошкільна освіта мова в дошкільному віці мовленнєвий розвиток програма розвитку дітей початкова освіта початкова школа кома український правопис мовознавчий словник мовознавчі терміни рідне слово Рідна мова

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика