Легка мова - Будова слова

БУДОВА СЛОВА (морфеміка) - це

1) розділ науки про мову, який вивчає значущі частини (морфемний склад) слова, значення морфем, їх роль і місце в слові.

2) Система морфем мови (коренів, суфіксів, префіксів).

Морфеми (від лат. morphe - форма) - найменші значущі частини слова. Морфеми поділяються на 2 основні типи: кореневі та афіксальні.

морфеми, корінь, афікси

Наука про укладання словників коренів та афіксів називається морфемографією.


КОРІНЬ - спільна частина споріднених слів, яка виражає їх основне лексичне значення.

- Основна значуща частина слова.

- Є обов’язковою частиною будь-якого слова — не існує слів без кореня.

- Утворює слово як з афіксами, так і без них.

Слід розрізняти!!! 
- омонімічні корені: радіти, радість, радісний; радитись, порада, нарада;
- той самий корінь (фонетичні зміни в споріднених словах чи в формах слова): вбік, бічний, бочок, на боці.

ПРЕФІКС (від лат. praefixus — «прикріплений спереду») - частина слова, що стоїть перед коренем і вносить зміну в лексичне або граматичне значення слова.

Формотворчий префікс використовується для утворення нових форм слів:

писати - дописати (доконаний вид дієслова),

яскравий - найяскравіший (найвищий ступінь порівняння прикметників)

Словотворчий префікс змінює лексичне значення слова:

глядач - наглядач, біг - набіг.

В індоєвропейських мовах префікси утворилися з прийменників і прислівників.

В українській традиційній мовознавчий літературі називаються при́ростками.

СУФІКС (від лат. suffixus - прикріплений) - частина слова, що стоїть після кореня і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм.

Формотворчий суфікс використовується для утворення нових граматичних форм:

писати - писав (минулий час дієслова),

смикати - смикнути (доконаний вид дієслова)

Словотворчий суфікс служить для утворення нових слів:

трава - травка, земляк - земляцтво.

В українській традиційній мовознавчий літературі називаються на́ростками.

ІНТЕРФІКС (від лат. inter - між, fixus - прикріплений) - частина слова, яка не має значення, виражається одним або кількома звуками, перебуває між морфемами і використовується для їхнього з'єднання: водогін, суходіл. У шкільній практиці часто називається єднальним голосним.

Інтерфікси не слід плутати від явищ, що зовні їх нагадують, наприклад у слові маловиразний елемент о (мал-о-виразний) не є інтерфіксом, оскільки слово утворене лексико-синтаксичним способом (злиття сполучень слів - у цьому випадку мало і виразний - в одне слово). У частині мало елемент о залишається прислівниковим суфіксом.

ПОСТФІКС (від лат. post - після, fixus - прикріплений) - значуща частина, що стоїть після закінчення і служить для творення нових слів чи нових форм: напився, скажи-но.

ЗАКІНЧЕННЯ (флексія) - змінна частина слова, яка стоїть переважно в кінці його, вказуючи на відношення до інших слів у словосполученні і реченні; виражає граматичне значення: свіжий ліс  , свіжим лісом, свіжого лісу

Відсутність звукового закінчення називають нульовим закінченнямліс  , грім  , світ  

У незмінних словах закінчення не буває!!

основа

ОСНОВА - частина слова без закінчення (флексії). Вказує на лексичне значення слова.

Розрізняють основи:
 за складом за змістом і творенням (сучасним) за особливостями вияву в словах
коренева = кореню (проста):
зима, рука, джерело 


афіксальна = корінь + префікс або суфікс:
прибіг, бігати, в'язати
непохідна (немотивована) = кореню:
зима, рука, джерело


похідна (мотивована) = корінь + інші частини:
прибіг, бігати, в'язати
вільна (здатна вживатися з афіксами і без афіксів):
зим-а, зим-ов-ий, пере-зим-ува-ти

зв'язана
(вживається лише в похідних словах, корінь в таких морфемах утратив здатність вживатися самостійно без інших морфем):
від-мик-а-ти, ож-ин-а, боч-к-а

Nota Bene
реклама
Вхід до сайта
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
lemo
Післябукварик підручник 4 клас львівська говірка львівська ґвара літера ґ наголос підручник 1 клас Українська мова 2 клас підручник 3 клас підручник 5 клас підручник 6 клас Велика та мала літери в рубриках велика літера велика літера на початку цитати велика літера після двокрапки велика літера у власних назвах графічні скорочення орфографічні правила переносу підручник 2 клас правила переносу Технічні правила переносу знак наголосу іменники підручник 7 клас поділ іменників на відміни поділ іменників на групи відмінювання іменників зразки відмінювання іменників словник термінів словник-довідник словники морфеми синоніми стилістика російсько-український впевнений старт дошкільна освіта мова в дошкільному віці мовленнєвий розвиток програма розвитку дітей початкова освіта початкова школа кома український правопис мовознавчий словник мовознавчі терміни рідне слово Рідна мова

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика